Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
09/04/2022 21:19

B̼í̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼“̼X̼á̼c̼ ̼Ư̼ớ̼p̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ử̼ ̼L̼a̼ ̼H̼é̼t̼”̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼

X͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟m͟ồ͟m͟ ͟h͟á͟ ͟h͟ố͟c͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟h͟ả͟n͟.͟

͟V͟à͟o͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟8͟8͟1͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟ả͟o͟ ͟c͟ổ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟ỷ͟ ͟1͟9͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟ở͟ ͟t͟h͟u͟n͟g͟ ͟l͟ũ͟n͟g͟ ͟D͟e͟i͟r͟ ͟E͟l͟ ͟B͟a͟h͟r͟i͟,͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟C͟a͟i͟r͟o͟,͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟5͟0͟0͟k͟m͟.͟ ͟X͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟í͟ ͟ẩ͟n͟ ͟k͟h͟ả͟o͟ ͟c͟ổ͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟ỷ͟.͟

͟X͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟”͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟”͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ó͟.͟ ͟T͟h͟i͟ ͟h͟à͟i͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟ở͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟g͟ử͟a͟ ͟c͟ổ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟,͟ ͟m͟i͟ệ͟n͟g͟ ͟h͟á͟ ͟h͟ố͟c͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟à͟ ͟x͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ố͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟c͟h͟ế͟t͟.͟ ͟Ư͟ớ͟c͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟3͟.͟0͟0͟0͟ ͟n͟ă͟m͟.͟

X͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟u͟ ͟m͟ộ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟,͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟.͟ ͟X͟á͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ớ͟p͟ ͟v͟ô͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ẩ͟u͟ ͟d͟a͟ ͟c͟ừ͟u͟.͟

͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟t͟ộ͟c͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟c͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟i͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟ọ͟c͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟v͟ả͟i͟ ͟l͟a͟n͟h͟ ͟m͟ị͟n͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟ọ͟c͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟d͟a͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟o͟i͟ ͟l͟à͟ ͟ô͟ ͟u͟ế͟,͟ ͟d͟ơ͟ ͟b͟ẩ͟n͟.͟ ͟N͟h͟ì͟n͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟c͟ù͟n͟g͟.͟

B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟ý͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟d͟ẫ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟à͟i͟ ͟c͟ố͟t͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟c͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟i͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟h͟ọ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟g͟i͟á͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟u͟ấ͟t͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟k͟i͟a͟.͟ ͟Đ͟â͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟r͟ừ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟t͟ộ͟i͟.͟

͟V͟ậ͟y͟ ͟r͟ố͟t͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟,͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟”͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟”͟ ͟l͟à͟ ͟g͟ì͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟â͟u͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟t͟h͟ắ͟c͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟ỷ͟.͟ ͟M͟ã͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟8͟,͟ ͟b͟í͟ ͟ẩ͟n͟ ͟đ͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟é͟n͟ ͟m͟à͟n͟.͟

L͟o͟à͟i͟ ͟t͟r͟ă͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟N͟a͟m͟ ͟P͟h͟i͟ ͟l͟e͟o͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟â͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟i͟m͟ ͟m͟ỏ͟ ͟s͟ừ͟n͟g͟:͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟s͟ẽ͟ ͟r͟a͟ ͟s͟a͟o͟?͟

͟C͟á͟ ͟s͟ấ͟u͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ã͟y͟ ͟g͟i͟ụ͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟ă͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟h͟ ͟t͟ạ͟n͟g͟:͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟c͟ụ͟c͟ ͟s͟ẽ͟ ͟r͟a͟ ͟s͟a͟o͟?͟
͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟p͟h͟â͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟A͟D͟N͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟”͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟”͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟k͟h͟á͟c͟.͟ ͟K͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟h͟à͟i͟ ͟c͟ố͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟P͟e͟n͟t͟e͟w͟e͟r͟e͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ị͟c͟h͟ ͟s͟ử͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟c͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟i͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟a͟r͟a͟o͟h͟ ͟R͟a͟m͟s͟e͟s͟ ͟I͟I͟I͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ị͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟1͟8͟6͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟1͟1͟5͟5͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟s͟ử͟ ͟s͟á͟c͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟P͟e͟n͟t͟e͟w͟e͟r͟e͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟â͟m͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟s͟á͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟u͟a͟ ͟c͟h͟a͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ụ͟c͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟c͟ư͟ớ͟p͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟b͟á͟u͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟P͟e͟n͟t͟e͟w͟e͟r͟e͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟á͟n͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ử͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟ử͟.͟ ͟D͟ự͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟x͟ư͟ớ͟c͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟ổ͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟n͟h͟à͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟r͟e͟o͟ ͟c͟ổ͟.͟

M͟ộ͟t͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟a͟r͟a͟o͟h͟ ͟R͟a͟m͟s͟e͟s͟ ͟I͟I͟I͟ ͟-͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟g͟i͟ế͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟.͟
͟T͟h͟e͟o͟ ͟N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟ ͟G͟e͟o͟g͟r͟a͟p͟h͟i͟c͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟à͟i͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟ị͟c͟h͟ ͟s͟ử͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ấ͟y͟ ͟c͟ó͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟k͟ỷ͟ ͟1͟2͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟i͟ế͟t͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟P͟e͟n͟t͟a͟w͟e͟r͟e͟ ͟c͟ó͟ ͟â͟m͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟c͟ắ͟t͟ ͟c͟ổ͟ ͟P͟h͟a͟r͟a͟o͟h͟ ͟R͟a͟m͟s͟e͟s͟ ͟I͟I͟I͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟s͟á͟t͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟.͟ ͟P͟h͟a͟r͟a͟o͟h͟ ͟R͟a͟m͟s͟e͟s͟ ͟I͟I͟I͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ị͟ ͟v͟u͟a͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟A͟i͟ ͟C͟ậ͟p͟ ͟c͟ổ͟ ͟đ͟ạ͟i͟.͟

͟P͟h͟â͟n͟ ͟t͟í͟c͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟a͟r͟a͟o͟h͟ ͟R͟a͟m͟s͟e͟s͟ ͟I͟I͟I͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ị͟ ͟v͟u͟a͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟ả͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟ị͟ ͟s͟á͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟6͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟c͟h͟ụ͟p͟ ͟C͟T͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟c͟ổ͟ ͟h͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟u͟a͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ạ͟c͟h͟,͟ ͟n͟g͟ó͟n͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ắ͟t͟ ͟đ͟ứ͟t͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟s͟ử͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟x͟ư͟a͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟l͟ị͟c͟h͟ ͟s͟ử͟ ͟t͟h͟ả͟m͟ ͟k͟h͟ố͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟k͟h͟ứ͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟ ͟n͟g͟ạ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟”͟x͟á͟c͟ ͟ư͟ớ͟p͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟o͟à͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟P͟e͟n͟t͟e͟w͟e͟r͟e͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟x͟ử͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM