Trang chủ » Đời sống
18/03/2022 08:22

8h30 17/03/2022

Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ ɴʜà ʙáᴏ 1 ᴛỉɴʜ: Hᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ʀồɪ sᴀᴏ ɴữᴀ?

Vụ ᴠɪệᴄ ᴋɪệɴ ᴄáᴏ ɢɪữᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ɴʜà ʙáᴏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ɴʜấᴛ ʟà ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ đιềυ тʀα. ᴍớɪ đâʏ, Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛỉɴʜ Lâᴍ Đồɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ đầʏ ᴄôɴɢ ᴛâᴍ.

Nʜữɴɢ ᴛưởɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪữᴀ CEO Đạɪ Nᴀᴍ ᴄùɴɢ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ đã đɪ ᴠàᴏ ʜồɪ ᴋếᴛ sᴀᴜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đưᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴠụ á.ɴ ʜìɴʜ sự ᴠớɪ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó C.ụ.ᴄ CSHS ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʟạɪ đưᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴄᴀᴏ ᴛʀàᴏ ᴠà ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴛʜì ôɴɢ Lê Văɴ Tòᴀ – Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛỉɴʜ Lâᴍ Đồɴɢ đã ᴛʀả ʟờɪ ᴍộᴛ số ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ đọᴄ ɢɪả ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠấɴ đề ɴàʏ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛỉɴʜ Lâᴍ Đồɴɢ – Ôɴɢ Lê Văɴ Tòᴀ

Ôɴɢ Tòᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “Có ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛêɴ ʟà Nʜà đấᴛ ᴘʜươɴɢ ɴᴀᴍ ɢửɪ ᴠàᴏ ᴅɪễɴ đàɴ 216 ʜỏɪ ʀằɴɢ ‘ᴄʜú ơɪ ᴠừᴀ ᴄó ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM đăɴɢ ᴛảɪ ɴóɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ᴄʜsᴜ ᴄó ᴛʜể đưᴀ ʀᴀ ɴʜậɴ địɴʜ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ đượᴄ ᴋʜôɴɢ?’. Mộᴛ số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴋʜáᴄ ᴛʜì ʜỏɪ ᴛôɪ ʟà ‘ᴄô Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴍxʜ ᴄó đúɴɢ ʟᴜậᴛ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʀồɪ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴋʜởɪ ᴛ.ố Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tʜủʏ Tɪêɴ… ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ, ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴄô Hằɴɢ ᴄó ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜú?’

“Kíɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị, ɴɢàʏ 111/3 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʜì ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴛờ ʙáᴏ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đưᴀ ᴛɪɴ ʀằɴɢ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 16/2 đếɴ ɴɢàʏ 29/4 để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ đιềυ тʀα. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ ɴàᴏ, ɴếᴜ ɴóɪ ᴠừᴀ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʜì ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ᴋʜôɴɢ đúɴɢ, ᴄó ᴛʜể ʟà ᴄáɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ đượᴄ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʀướᴄ ʜᴏặᴄ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 16/2/2022 ᴄʜứ ɴó ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʟà ᴄáɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍớɪ ɴữᴀ”.

“Kíɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ᴠɪệᴄ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴠɪệᴄ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʜôɪ ᴋʜɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴄá ɴʜâɴ ɴàᴏ đó ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴏặᴄ đᴀɴɢ ʟà ʙị đơɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠụ ᴋʜởɪ ᴋɪệɴ ɴàᴏ đó. Tạɪ đɪềᴜ 124 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛ.ố ᴛụɴɢ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴăᴍ 2015, ᴛʜì ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ʟà ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ʟà ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ʙị ᴛ.ố ɢɪáᴄ, ɴɢườɪ ʙị ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛ.ố ᴍà ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄó đủ ᴄăɴ ᴄứ x.á.ᴄ địɴʜ ɴɢườɪ đó ʙị ɴɢʜɪ ʟà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴠà xéᴛ ᴛʜấʏ ᴄấɴ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴɢᴀʏ ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ đó ᴛ.ʀ.ố.ɴ ʜᴏặᴄ ʟà ᴛ.ɪêᴜ ʜ.ủʏ ᴄʜứɴɢ ᴄứ”.

“Ở đâʏ xɪɴ ǫᴜý ᴠị ʟưᴜ ý ʟà ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴛʜôɪ ᴄʜứ ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ ʟà đủ ᴄăɴ ᴄứ 100% ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴛạᴍ ʜᴏãɴ ᴠɪệᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ. Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó 2 ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ɴêɴ ᴄơ sở để ᴄăɴ ᴄứ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴄòɴ ʟà ᴄáɪ ʟᴜậᴛ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ, xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ǫᴜá ᴄảɴʜ ᴠà ᴄư ᴛʀú ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴữᴀ. Tạɪ đɪềᴜ 28 ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ɴàʏ ᴛʜì ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ɴếᴜ đᴀɴɢ ʟà ʙị ᴄᴀɴ ʙị ᴄáᴏ, ɴɢườɪ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴠụ áɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʜᴏặᴄ đᴀɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʙị ᴋɪệɴ, ɴɢườɪ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴅâɴ sự. ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ɴàʏ ᴛʜì ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʙị ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ ʟà đươɴɢ ɴʜɪêɴ ᴛʜôɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢì ᴛᴏ ᴛáᴛ ᴄả. Cơ ǫᴜᴀɴ đιềυ тʀα ᴄũɴɢ đã ɴóɪ ʀấᴛ ʀõ ʟà ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, đιềυ тʀα. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟạɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟờɪ đồɴ ᴛʜổɪ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ sᴜʏ ᴅɪễɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴠì ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴍớɪ ʙị ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ɴɢườɪ ᴄòɴ ǫᴜʏ ᴋếᴛ ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ, ʟàᴍ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴛòᴀ á.ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛ.ù ᴄʜᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. ᴄáɪ sự sᴜʏ ᴅɪễɴ ɴàʏ ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ, ʟàᴍ ᴍéᴏ ᴍó sự ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ đốɪ ᴠớɪ ᴠấɴ đề ɴàʏ”.

“Tʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ᴛʜì ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị đâʏ ᴄʜỉ ʟà ᴄáɪ ʙướᴄ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đιềυ тʀα ᴛʜụ ʟý, x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴍà ᴄụ ᴛʜể ở đâʏ ʟà đơɴ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ, Hàɴ Nɪ, Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tɪêɴ, ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ… ᴠà ᴄʜỉ ᴋʜɪ đủ ᴄăɴ ᴄứ x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đιềυ тʀα ᴍớɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣. Tɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʟà ᴛʀᴜʏ ᴛ.ố, ᴠɪệᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛ.ố ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ VKSND ɴʜằᴍ để đưᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʀᴀ ᴛòᴀ áɴ để xéᴛ x.ử ʜᴏặᴄ ʟà VKS sẽ đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛ.ố ᴛụɴɢ ᴋʜáᴄ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ đúɴɢ đắɴɢ ᴠụ áɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣. Nʜư ᴠậʏ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ đâʏ ʟà ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ʜề đơɴ ɢɪảɴ ɴʜư ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴɢʜĩ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ đượᴄ đιềυ тʀα ᴠà ᴛʜẩᴍ địɴʜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ. ᴛôɪ ɴóɪ ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴠɪệᴄ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ, ᴠấɴ đề x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴɢườɪ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʟà ʀấᴛ ᴋʜó x.á.ᴄ địɴʜ ᴠà ᴄầɴ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ, ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴄáᴄ ʏếᴜ ᴛ.ố sᴀᴜ đâʏ ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị. Mộᴛ ʟà ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʀồɪ ᴛʜủ đᴏạɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ʀᴀ sᴀᴏ, ᴄó ɴɢ∪γ ʜιểᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ᴠí ᴅụ ʙà Hằɴɢ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ đ.á.ɴ.ʜ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴàᴏ đó, ᴛʜì ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ʟà ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ MXH ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ, ᴍà đã ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜì ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴄᴏɪ đó ʟà ᴛ.ʜ.ủ đᴏạɴ ɴɢ∪γ ʜιểᴍ đượᴄ. Tʜứ ʜᴀɪ ʟà ᴘʜảɪ x.á.ᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ đó, ᴠí ᴅụ ʙà Hằɴɢ ɴóɪ sẽ đ.á.ɴ.ʜ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟà ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢɪữᴀ 2 ɴɢườɪ, ʙà Hằɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜà ʙáᴏ Hàɴ Nɪ ʟà 2 ᴍặᴛ, ʟà ʙáᴏ ʙ.ẩ.ɴ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʙà… Tʜứ 3 ʟà ᴘʜảɪ xéᴛ đếɴ ᴄáɪ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛâᴍ ʟý ᴠà ᴄáᴄʜ x.ử sự ᴄủᴀ ᴄáɪ ɴɢườɪ ᴍà ʙị đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ᴛʜì ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. ᴛôɪ ʟấʏ ᴠí ᴅụ ɴʜư ʟà sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙà Hằɴɢ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ ᴛʜì ʜàɴ ɴɪ ᴄó ʟᴏ sợ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ᴄáɪ ᴄáᴄʜ ứɴɢ xử ᴄủᴀ ʜàɴ ɴɪ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ. Tʀêɴ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴛʜì ʜàɴ ɴɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ʟᴏ sợ, ᴠẫɴ ᴄứ ʟêɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ đềᴜ đặɴ, ăɴ ᴍɪếɴɢ ᴛʀả ᴍɪếɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí 1 ᴄáɪ ᴄʟɪᴘ ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢʜᴇ Hàɴ Nɪ ɢọɪ ʙà Hằɴɢ ʟà ʜù ᴍê ᴄăɴɢ ʀồɪ ʟà Hừɴɢ Nắɴɢ, ᴛʜế ɴàʏ ɴóɪ ʟáɪ ʟạɪ ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ǫᴜý ᴠị ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ Hàɴ Nɪ ɴóɪ ᴄáɪ ɢì ʀồɪ”.

“Nóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜì ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʏếᴜ ᴛ.ố để ᴍà xᴇᴍ xéᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟà ᴋếᴛ ʟᴜậɴ. Hᴀʏ ʟà ᴛôɪ ɴóɪ ᴠí ᴅụ ɴʜư ʟà Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tʜủʏ Tɪêɴ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ ʙà Hằɴɢ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴛʜì ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đιềυ тʀα ᴘʜảɪ x.á.ᴄ địɴʜ ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴛʜậᴛ sự ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ᴄơ sở ɴàᴏ để ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʙà Hằɴɢ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ. Ở đâʏ xɪɴ ǫᴜý ᴠị ʟưᴜ ý ʟà ᴠɪệᴄ ʙà Hằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟà ᴛʜᴜộᴄ ᴅạɴɢ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ʙởɪ ᴠì ᴛạɪ đɪềᴜ 144 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛ.ố ᴛụɴɢ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴăᴍ 2015 địɴʜ ɴɢʜĩᴀ ᴠề ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ɴʜư sᴀᴜ: ‘Tɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ʜᴏặᴄ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đạɪ ᴄʜúɴɢ’. Từ địɴʜ ɴɢʜĩᴀ ɴàʏ ᴛʜì ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ đàɴ 216 ᴠɪệᴄ ʙà Hằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴅạɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴠà ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ở đâʏ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ʜɪểᴜ ʟà sự ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴍà ʙà Hằɴɢ ᴄó đượᴄ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴠậɴ độɴɢ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ”.

“Còɴ ᴄó ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴛʜưᴀ ǫᴜý ᴠị ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ đɪềᴜ 156 BLHS ɴăᴍ 2015 ǫᴜʏ địɴʜ. Đó ʟà ɴɢườɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʙɪếᴛ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍìɴʜ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʟà ʙ.ị.ᴀ đặᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜằᴍ ʟà để x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʜᴏặᴄ ʟà ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. Nʜư ᴠậʏ để ᴄó ᴄăɴ ᴄứ xử ʟý ᴛ.ộ.ɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đιềυ тʀα ᴘʜảɪ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ đượᴄ ʙà Hằɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍìɴʜ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʟà  sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄố ᴛìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. Về ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴛʜì ᴛôɪ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴄơ sở để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ʙà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ăɴ ᴄʜặɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ᴄó ᴄơ sở. Tôɪ ɴóɪ ᴠí ᴅụ ɴʜư ʟà ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴛʜể đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ɢɪᴀᴏ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴄứᴜ ᴛʀợ ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴄó ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴍộᴛ ᴄʜữ ᴋý ᴄủᴀ ʙêɴ ɴʜậɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜữ ᴋý ᴄủᴀ ʙêɴ ɢɪᴀᴏ.”

“Qᴜý ᴠị ᴄó ᴛʜể ɴʜìɴ ᴠăɴ ʙảɴ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴍớɪ ʟà ʟạ”

Vì ᴠậʏ để x.á.ᴄ địɴʜ ʙà Hằɴɢ ᴄó ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴠấɴ đề đòɪ ʜỏɪ sự ᴄôɴɢ ᴛâᴍ ᴠà ʜếᴛ sứᴄ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM